Integrale aanpak voor een sociaal veilig schoolklimaat

Startpagina Inloggen Contact

Vanaf 25 mei 2018 is de privacywet AVG van kracht.

Om te voldoen aan de eisen die deze nieuwe wet stelt aan het gebruik van privacy-gevoelige informatie

zijn er in samen1school een aantal wijzigingen nodig.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn:

1. Alle teamleden hebben eigen unieke inloggegevens.

2. Leerkrachten kunnen standaard alleen de gegevens van hun eigen groep zien.

E-mailadres:
Wachtwoord: