Integrale aanpak voor een sociaal veilig schoolklimaat

Startpagina Inloggen Contact

Goed gedrag groeit

Goed gedrag moet worden aangeleerd. Samen1school zorgt voor de materialen om leerlingen met een minimum aan regels een overzichtelijk kader te bieden.

Leerkrachten worden ondersteund door ÚÚn of meer co÷rdinatoren Positief Gedrag. Dit zijn collega's uit de eigen school die ondersteuning bieden op het moment dat er sprake is van ongewenst gedrag.

Voor het hele team is inzichtelijk welke grenzen gesteld worden, wat er bij overtreding verwacht wordt van de groepsleerkracht en welke maatregelen er genomen worden om verdere overtredingen voor te zijn. Ook wordt zichtbaar wie op welk moment verantwoordelijk is voor het nemen van stappen (groepsleerkracht, co÷rdinator Positief Gedrag, intern begeleider of directie).