Integrale aanpak voor een sociaal veilig schoolklimaat

Startpagina Inloggen Contact

Voorspelbaar begrenzen

Leerlingen hebben duidelijke kaders nodig. Met samen1school leren ze niet alleen het goede gedrag aan, maar wordt ook duidelijk neergezet wat de consequenties zijn van het overtreden van de regels. Ouders worden meegenomen in dit proces zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er van hun kind verwacht wordt. Met andere woorden, de school is duidelijk over: "Zo doen we het hier!"

Een helder schoolbeleid over wederzijds respect en goede communicatie zorgt voor een gestructureerde voorspelbare en veilige omgeving. Door het aangeven van de grenzen, met duidelijke consequenties bij overschrijding, ontstaat er een speelveld om op een veilige manier te oefenen in gedrag. Hierbij is het vooral belangrijk dat er iedere dag ruimte is voor plezier, humor, vertrouwen in elkaar en een goede onderlinge relatie, waarin ieder kind gezien wordt.