Integrale aanpak voor een sociaal veilig schoolklimaat

Startpagina Inloggen Contact

Signaleren/monitoren

Samen1school is gericht op positief gedrag. Omdat dit gedrag moet worden aangeleerd, is het heel belangrijk om de ontwikkeling van de leerlingen op dit vlak goed in de gaten te houden. Samen1school heeft hiervoor een digitaal gedragsregistratiesysteem ingericht. Hier kunnen meldingen op een eenvoudige en snelle manier worden vastgelegd.

Alle betrokken functionarissen binnnen de school (groepsleerkrachten, intern begeleiders en directie) worden per automatische mail op de hoogte gesteld van een gedragsmelding.