Integrale aanpak voor een sociaal veilig schoolklimaat

Startpagina Inloggen Contact

Wat is samen1school?

Samen1school is een allesomvattende aanpak voor het sociaal pedagogisch klimaat op school.

Uitgaand van de professionele houding van de leerkracht wordt gewerkt aan het aanleren van het goede gedrag door middel van belonen en begrenzen.

Geen peperdure licenties of lange invoeringstrajecten, maar een no-nonsense aanpak op basis van gezond verstand!

Samen1school staat voor samen werken aan een positief sociaal veilige school. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele team, de leerling en de ouders.

De leerling, de ouders, de leerkrachten, de intern begeleider, de directie, de vertrouwenspersoon en de aandachtsfunctionaris worden allemaal in het proces meegenomen, zodat voor iedereen binnen de school duidelijk is wat er van wie verwacht wordt en wat de kaders zijn waarbinnen we met elkaar aan het positieve klimaat op school werken.