Integrale aanpak voor een sociaal veilig schoolklimaat

Startpagina Inloggen Contact

Wie zijn wij voor u?

Samen1school is opgericht door twee leerkrachten vanuit de praktijk. Het is daarmee een werkwijze die nauw aansluit bij de werkvloer.

Beiden maken ook deel uit van de directie en het managementteam. Hierdoor is er ook oog voor datgene waar de wet sociale veiligheid op school ons toe verplicht.

We gaan uit van alle inzichten en vaardigheden die het team al heeft verworven en zorgen voor een preventief positief gesteld beleid voor sociaal respectvol gedrag met kaders, registratie, monitoren en ondersteuning in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag, inclusief pesten.

Door iedereen binnen het team zijn eigen verantwoordelijkheid te geven t.a.v. respectvol omgaan met elkaar, sta je samen sterk.

Yvonne Vlaanderen

Joop van Baalen

Yvonne Vlaanderen-Endeveld is leerkrachtencoach, (anti-pest-)co÷rdinator, gedragsspecialist op een grote basisschool en op stichtingsniveau MT lid personeel. Zij signaleerde in de praktijk een toename van het aantal kinderen met gedragsproblemen in de basisschool. Dit gaf leerkrachten een gevoel van onbekwaamheid en zich niet gesteund voelen door het schoolbeleid, de IB-er, de directie en de ouders.

Met gebruikmaking van haar praktische kennis als leerkracht in het basisonderwijs, de opleidingen Vrouw en management in het primair onderwijs, gedragsspecialist (post HBO en masterclass), counselor Positief Opvoeden Triple P niveau 3, HGW voor interne begeleiders en ervaring als Rots en Watertrainer, taakspelbegeleidster en psychisch-sociaal therapeut in haar eigen praktijk Stapje Vooruit voor kind & ouders, heeft zij deze schoolbrede effectieve aanpak geschreven om sociaal gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag in het primair onderwijs vroegtijdig te signaleren, te registreren en om te buigen.

Toen Yvonne mij vroeg om mee te denken over een manier om de cirkel van straffen en negatief leerlingengedrag te doorbreken, zag ik direct oorzaak en gevolg op verschillende niveaus.

Ik signaleerde dat leerkrachten wel leerlingen uit de klas verwijderden bij grensoverschrijdend gedrag, maar dat deze verwijdering verder zonder consequenties bleef. Het gevolg was enerzijds dat leerlingen op de gang een soort vrij-brief hadden en dus gingen aansturen op verwijdering door nog meer grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Anderzijds kwamen de verwijderde leerlingen door het ontbreken van terugkoppeling of dossiervorming niet op de radar van de intern begeleiders. De problemen kwamen al helemaal niet op het bureau van de directeur terecht. En door het uitblijven van steun van IB en directie voelden leerkrachten zich niet gesteund en bleven zij het op dezelfde manier voor zichzelf oplossen... Met nog meer grensoverschrijdend gedrag tot gevolg!

Lees meer ... Lees meer ...