Integrale aanpak voor een sociaal veilig schoolklimaat

Startpagina Inloggen Contact

Meer over Yvonne

Yvonne Vlaanderen-Endeveld is leerkrachtencoach, (anti-pest-)coördinator, gedragsspecialist op een grote basisschool en op stichtingsniveau MT lid personeel. Zij signaleerde in de praktijk een toename van het aantal kinderen met gedragsproblemen in de basisschool. Dit gaf leerkrachten een gevoel van onbekwaamheid en zich niet gesteund voelen door het schoolbeleid, de IB-er, de directie en de ouders.

Ongewenst gedrag van leerlingen levert leraren stress, onzekerheid en gevoelens van incompetentie op (Goei & Kleijnen, 2009). Interactieproblemen, dan wel het niet goed kunnen omgaan met gedragsproblemen (handelingsverlegenheid), beďnvloedt het zelfvertrouwen van de leraar als professional op negatieve wijze (Goei & Kleijnen, 2009).

Dit zorgt voor werkdruk bij leerkrachten en leidt mede tot klachten van overspannenheid en burn-out. Daarnaast staat deze handelingsverlegenheid een goede ontwikkeling van medeleerlingen en een positief groepsklimaat in de weg.

Met gebruikmaking van haar praktische kennis als leerkracht in het basisonderwijs, de opleidingen Vrouw en management in het primair onderwijs, gedragsspecialist (post HBO en masterclass), counselor Positief Opvoeden Triple P niveau 3, HGW voor interne begeleiders en ervaring als Rots en Watertrainer, taakspelbegeleidster en psychisch-sociaal therapeut in haar eigen praktijk Stapje Vooruit voor kind & ouders, heeft zij deze schoolbrede effectieve aanpak geschreven om sociaal gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag in het primair onderwijs vroegtijdig te signaleren, te registreren en om te buigen.

Samen1school staat voor een aanpak die benadrukt dat we samen één zijn; als team, als collega’s en als school, samen met de kinderen en hun ouders. Met geloof in de eigen kracht en de mogelijkheden van ieder kind; met een leerkracht die er toe doet en een team dat het verschil kan maken!

Samen1school zorgt voor een concrete vertaalslag op maat van de schooleigen visie.

De schooleigen kernwaarden, waarden en normen, afspraken en de schoolcultuur, passend bij de schoolpopulatie, vormen zo een overzichtelijk, eenduidig, voorspelbaar en vooral werkbaar geheel. Het sluit aan bij wat leerkrachten, leerlingen en ouders nodig hebben in de dagelijkse praktijk om weer tijd en energie te hebben voor goed onderwijs, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een fijne school- en werktijd voor iedereen!